Välkommen till SFOS


SFOS - Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter bildades 1994.Föreningens ändamål är bland annat att "upprätthålla en yrkesskicklig kår av oberoende skadeexperter och att verka för att kompetensen hos medlemmarna motsvarar god internationell standard inom skadehantering".


SFOS - Swedish Association of Independent Loss Adjusting Experts - has organized independent loss adjusters since 1994. For further inquiries pls contact us at info@sfos.org

Våra medlemmar
SFOS medlemmar finns på olika orter i Sverige, från norr till söder,  och är f.n. 40 personer som arbetar antingen i skaderegleringsbolag eller i egna företag.

Kontakuppgifter finns under fliken Medlemmar.

Vill du ansöka om medlemsskap? Ladda ned ansökan här!

Internationellt
SFOS är sedan 2010  medlemsland i FUEDI. FUEDI
- representerar branschen gentemot Europeiska Unionen och
-  följer och kan aktivt påverka den utvecking inom området som pågår i Europa.

Genom FUEDI sker också en validering och certifiering av SFOS medlemmars kunskaper vilket dokumenteras genom titlarna FUEDI NLAE och FUEDI ELAE.

Vad är oberoende skadeexpert ?
Läs mer under flikarna
- Skadeexpert
- Krav och regler

Senaste nytt

Skadedagen 2017

Läs mer om årets event och ta del av programmet på...