Yrkesskicklig kår av
oberoende skadeexperter

VÅRA MEDLEMMAR

Välkomna till SFOS

Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter

SFOS - Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter bildades 1994. Föreningens ändamål är bland annat att "upprätthålla en yrkesskicklig kår av oberoende skadeexperter och att verka för att kompetensen hos medlemmarna motsvarar god internationell standard inom skadehantering".

SFOS - Swedish Association of Independent Loss Adjusting Experts - has organized independent loss adjusters since 1994. For further inquiries pls contact us at info@sfos.org

Nyheter!

Skadedagen 2019 – 18 mars

Målgruppen för konferensen är alla som på något sätt arbetar med skador inom sakförsäkringsområdet. Vi hoppas och tror att Skadedagen skall ses som en självklar mötesplats samtidigt som det blir ett forum för återkommande erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Vi vill förena nytta med nöje!

Läs mer
Våra medlemmar – finns över hela skandinavien