Leif Karlstrand

Leif Karlstrand

SE-2024


leif.karlstrand@glocalnet.net

Företagsskador-såväl ansvar som egendom. Regresser.
Specialområden:
Ansvarsskador – inkl. konsult-, miljö-, VD/styrelse-; myndighetsutövnings- och förmögenhetsförlustansvar.
Entreprenadskador – ansvar och allrisk.


Commercial lines
– property
– liability
– Liability incl. consultant- environmental, management/board-, ”public” authority- and
– CAR – all risks and liability
– Recoveries


Firma Leif Karlstrand
Rådjursstigen 8
SE-132 48 Saltsjö-Boo
Tel +46 (0)8 7153388


Skriv ut