Yrkesskicklig kår av
oberoende skadeexperter

VÅRA MEDLEMMAR

Välkomna till SFOS

Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter

SFOS - Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter bildades 1994. Föreningens ändamål är bland annat att "upprätthålla en yrkesskicklig kår av oberoende skadeexperter och att verka för att kompetensen hos medlemmarna motsvarar god internationell standard inom skadehantering".

SFOS - Swedish Association of Independent Loss Adjusting Experts - has organized independent loss adjusters since 1994. For further inquiries pls contact us at info@sfos.org

Nyheter!

SFOS inbjuder till webinar den 8 april 2024 kl 10.00 – 11.30

Hjärtligt välkommen till ett webinar från SFOS

Temat för webinaret är klimatrelaterade risker och skador
Frågan är: Kommer det att finnas försäkringsskydd i framtiden för fastigheter som inte klimatanpassar?

Målsättningen hos försäkringsbolagen är att kunna försäkra alla. Men fastigheter som upprepade gånger blir utsatta för översvämningar, utan att några förebyggande åtgärder görs, lever de upp till försäkringsprincipen om plötslig och oförutsedd skada ? 

Föreläsare är Staffan Moberg och Martin Hedberg. 
Staffan Moberg är jurist på Svensk Försäkring och han har under åren utvecklat en djup kunskap i ämnet. Han kommer att beskriva sin och branschens syn på aktuella frågeställningar. Martin Hedberg är meteorolog och arbetar på Länsförsäkringar AB.

Efter att ni anmält er via länken nedan får ni en bekräftelse och därefter en inloggningslänk till Teams någon dag innan seminariet.

För anmälan klicka här
 
SEMINARIET ÄR KOSTNADSFRITT!

Läs mer
Våra medlemmar – finns över hela skandinavien