Yrkesskicklig kår av
oberoende skadeexperter

VÅRA MEDLEMMAR

Välkomna till SFOS

Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter

SFOS - Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter bildades 1994. Föreningens ändamål är bland annat att "upprätthålla en yrkesskicklig kår av oberoende skadeexperter och att verka för att kompetensen hos medlemmarna motsvarar god internationell standard inom skadehantering".

SFOS - Swedish Association of Independent Loss Adjusting Experts - has organized independent loss adjusters since 1994. For further inquiries pls contact us at info@sfos.org

Nyheter!

Skadedagen- inbjudan till digitalt seminarium den 29 november kl 09:30 – 12:00

Vi följer upp med ytterligare ett digitalt seminarium i avvaktan på att vi förhoppningsvis kan genomföra konferensen Skadedagen under våren 2022:

Tema för seminariet är: ” Säkrare våtrum ”

Anmälan:  kansli@sfos.org

SEMINARIET ÄR KOSTNADSFRITT!

Läs mer
Våra medlemmar – finns över hela skandinavien