Inställt – Skadedagen 23 mars 2020

Inställt – Skadedagen 23 mars 2020

Styrelsen i SFOS  beslöt vid ett telefonmöte igår den 3 mars  2020 att skjuta på konferensen SKADEDAGEN den 23 mars  pga den osäkra utvecklingen och  förekomsten/spridningen av coronavirus.

Preliminärt nytt datum är satt till 14 september  2020.