Claes Hendil-Forssell

Claes Hendil-Forssell

SE-2062


Claes.HendilForssell@charlestaylor.com

Civ.ing. i materialteknik. Genomför uppdrag inom fastighet- och industriförsäkring. Uppdragen innefattar:
• Egendomsskador (inkl. maskinskador) med tillhörande avbrottsskador
• Entreprenad
• Produktansvarsskador


Engineer in materials science. Operates within the following Lines:
• Property damages (incl. machinery breakdown) and BI.
• CAR
• Product Liability


Svetsarvägen 15, 2tr
SE-171 41 Solna – Sweden
direct: +46 8 586 335 23
mobile: +46 76 527 15 23
Claes.HendilForssell@charlestaylor.com
www.charlestaylor.com


Skriv ut