Claes Hendil-Forssell

Claes Hendil-Forssell

SE-2062


claes.hendil-forssell@iesweb.net

Civ.ing. i materialteknik. Genomför uppdrag inom fastighet- och industriförsäkring. Uppdragen innefattar:
• Egendomsskador (inkl. maskinskador) med tillhörande avbrottsskador
• Entreprenad
• Produktansvarsskador


Engineer in materials science. Operates within the following Lines:
• Property damages (incl. machinery breakdown) and BI.
• CAR
• Product Liability


Hälsingegatan 49
SE-113 31 Stockholm
direct: +46 8 586 335 23
mobile: +46 76 527 15 23
claes.hendil-forssell@iesweb.net
www.iesweb.net


Skriv ut