Jan Carlander

Jan Carlander

SE-2061


jan.carlander@survey-international.m.se

Genomför besiktningar, skadereglering och regresser – varu- och ansvarsförsäkring – inom alla transportsätt.
Carry out surveys and cargo and liability claims for all types of carriersSurvey International Sweden AB
Box 133
234 23 Lomma
+46 (0)40-41 38 00
+46 (0)704-93 11 17


Skriv ut