Jan Wikner

Jan Wikner

SE-2044


jan.wikner@regress.se

– Egendoms-, avbrotts och ansvarsskador främst inom företag, industri och fastighet.
– Entreprenadskador.
– Värderingstvister.
– Regresser, med stor inriktning på va-rättsliga förhållanden.
– Skaderevision med huvudsaklig inriktning på effektiv och kundvänlig skadereglering


– Property, B/I and casualty – industrial and property insurance
– CAR
– Evaluation disputes
– Subrogation and recovery work, mainly Water and Sewage claims
– Claims audits


Regress HB
Karl XI:s väg 13
SE-302 36 HALMSTAD
Tel +46 (0)35 227599


Skriv ut