Lars Ylinenjärvi

Lars Ylinenjärvi

SE-2045


lars.y@cordinera.se

Genomför uppdrag inom fastighets- och företagsförsäkring


Commercial lines
– property
– liability


Cordinera Adjusters AB
Box 352
Skeppsbrogatan 48
SE-971 10 LULEÅ
Tel +46 (0)920 10452
Fax +46 (0)920 13140


Skriv ut