Madalina Algesjö

Madalina Algesjö

SE-2066


madalina.algesjo@jwlab.se

Genomför uppdrag inom Fastighet- och Entreprenad Allriskförsäkring.


Carries out assignments within Property and Contractors Allrisk Insurance.


​JW Loss Adjusting
Postadress Box 5875, 102 40 Stockholm
Besöksadress Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm

Mobil 0706 21 78 21


Skriv ut