Magnus Hellsing

Magnus Hellsing

SE-2013


magnus.hellsing@materiex.com

Civilingenjör i Teknisk Fysik samt teknologie doktor i materialvetenskap.

Har sedan slutet av 1980-talet utfört oberoende tekniska maskinskadeutredningar åt försäkringsbolag, skaderegleringsföretag och industrier. Har medverkat som expertvittne i ett tjugotal rättsliga försäkringsfall. Har tillgång till ett välutrustat materialteknisk laboratorium.


Ph D in Materials Science. More than twenty years of experience in machine failure investigations for insurance companies and industries. Commissioned as an expert witness in some twenty cases of insurance related litigations. Operates a well equipped materials laboratory.


Materiex AB
Forskargatan 3
SE-781 70 Borlänge
Tel +46 (0)243 73515
Fax +46 (0) 243 73514


Skriv ut