Magnus Leste

Magnus Leste

SE-2027


magnus.leste@skadekonsult.se

Genomför uppdrag inom sjö/transport, företagsförsäkring inkl. avbrott samt ansvar.Skadekonsult AB
Box 12810
SE-112 97 STOCKHOLM
Besöksadress: Essingeringen 24 B, Stockholm
Tel +46 (0)8 7378500
Fax +46 (0)8 7370960


Skriv ut