Martin Nilsson

Martin Nilsson

SE-2034


martin.nilsson@regress.se

Jurist och ekonom. Genomför uppdrag inom fastighetsförsäkring, ansvar och regresser.


Education – law and business administration. Scope: real estate, liability and recoveries.


Regress HB
Doktorsvägen 101
302 70 Halmstad

Tel +46 (0)70-515 79 39


Skriv ut