Peter Andersson

Peter Andersson

SE-2050


peter@3ak.se

Har sedan år 2000 arbetat professionellt med haveri- och skadeutredningar åt försäkringsbolag och direct mot industrin. Utredningarna har ofta varit fokuserade på att ta fram grundorsak till en skada eller ett haveri. Till stor del har utredningarna rört tyngre utrustning och aggregat inom processindustrin, men även verkstads och kraftindustri.


Some 14 years of experience in failure and cause investigations for insurance companies and industries mostly concernming heavier equipment in the processing industry as well as general engineering and power industry.


3A Konsult AB
Bondevägen 3
184 91 Åkersberga


Skriv ut