Peter Dannbring

Peter Dannbring

SE-2064


peter.dannbring@dhc-advisory.se

Fjärrvärmespecialist med lång internationell erfarenhet. Har sedan 15 år arbetat med kontroll och reglering av avbrottskostnader i energisektorn, primärt vid haverier i kraftvärmeverk. Arbetar även förebyggande tillsammans med försäkringsbolag och fjärrvärmebolag för att minska avbrottskostnader. Erfarenhet av tvistemål och förhör i rätten.


Internationally experienced district energy expert. Over 15 years’ experience in loss adjustment, focussing on business interruption in the district heating and combined heat and power sector. Supports insurance companies and DH operators in pro-active measures to minimise Increased cost of generation and increased cost of working, once the damage has occured. Experience in litigation processes and court hearings.


DHC- Advisory AB
Maglasätevägen 16,
24332 Höör


Skriv ut