Pia Lundberg

Pia Lundberg

SE-2023


pia.lundberg@pace.se

Har arbetat som tekniskt sakkunnig, haverichef, kompetensutvecklingschef och Risk Manager. Genomför uppdrag inom sjö/transport, företagsförsäkring inkl. avbrott samt ansvar.


Former claims manager, competence development manager and risk manager. Scope: Marine, transport liability, property incl. BI and liability.


vrs>>PACE
Hjälmarödsvägen 23
SE-277 32 KIVIK

Tel +46 (0)70 6610980
Tel +46 (0)8 6406525


Skriv ut