Sarita Öster

Sarita Öster

SE-2065


sarita.oster@jwlab.se

Genomför uppdrag inom företag- , fastighet- och hemförsäkring


Carries out assignments within Property and Home insurance.


​JW Loss Adjusting
Postadress Box 5875, 102 40 Stockholm
Besöksadress Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm

Tel: +46 (0)76 169 06 10


Skriv ut