Torbjörn Jakas

Torbjörn Jakas

SE-2016


torbjorn.jakas@finnclaims.fi

Genomför uppdrag:
– egendomsskador
– avbrottsskador
– ansvarsskador


– Property (Fire, machinery and leakage)
– Business interruption
– Liability


Finnclaims Oy AB Ltd
Uppbysvängen 20
00840 Helsingfors
FINLAND
Tel +358 400 508102


Skriv ut