Wiggo Wingren

Wiggo Wingren
wiggo.wingren@charlestaylor.com

Diplomerad Byggprojektledare. Utbildningar inom Entreprenadjuridik, BAS-P/U, Byggledare.
Genomför uppdrag inom företags-, fastighets- och industriförsäkring

Uppdragen innefattar:

  • Egendomsskador
  • Entreprenadskador
  • Miljöskador

Construction Project Manager with a diploma. Educations within Contract law, BAS-P/U, Construction Manager.

Operates within the following Lines:

  • Property damages
  • CAR
  • Environmental

Charles Taylor Adjusting AB
Svetsarvägen 15, 2tr
SE-171 41 Solna – Sweden
direct: +46 8 15 44 90
mobile: +46 76 310 90 53


Skriv ut